TITULAR DE LA WEB

Aquest avís legal recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús de la pàgina web www.thefamilyrun.com titularitat i propietat de la societat KAPTIVA SPORTS SL, amb domicili social al C/ Balmes, 92, 3r 1ª A, 08008 Barcelona, tel de contacte 932 456 087.

Aquesta societat està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, amb CIF: B65352114, el 2/06/2015, tom 41937, foli 196, full B-396263 Insc 1.

US DE LA WEB

L’accés i ús de la Web implica acceptació expressa i plena de totes i cadascuna de les condicions d’ús vigents incloses en aquest Avís Legal.

L’usuari es compromet a a fer ús de la web, tant del seu contingut com dels serveis que ofereix, de forma adequada. Aquesta obligació significa utilitzar la pàgina d’acord amb la legislació que li sigui d’aplicació i, a no utilitzar la pàgina per activitats il·lícites o contràries a la bona fe o a l’orde públic. Els usuaris per tant, accedeixien a la pàgina web de forma lliure i gratuïta, si bé KAPTIVA SPORTS SL es pot reservar el dret de limitar l’accés a determinats continguts de la pàgina exigint el registre de les dades de l’usuari per tal que accedeixi a determinats continguts.

CONTINGUT DE LA WEB Y ENLLAÇOS

Els continguts d’aquesta Web té como a finalitat informar als usuaris de l’organització de la cursa the Family Run, esdeveniment organitzat per KAPTIVA SPORTS SL. D’aquesta manera, donem a conèixer aquesta edició de la cursa de running amb modalitat familiar amb la categoria de Rodes, d’adults amb cotxet i infants amb cadira de rodes. . L’usuari que vulgui participar haurà d’inscriure-re’s al formulari d’inscripció de la página i cumplir la normativa del Reglament.

Queda prohibit l’us dels continguts de la web de The Family Run per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació que no sigui la pròpia de KAPTIVA SPORTS SL.

KAPTIVA SPORTS SL no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les que es pogués accedir per enllaços o buscadors de la pròpia pàgina. L’existència de links, és a dir, l’accés en altres pàgines no suposa l’existència d’acords, recomanacions, promocions ni conformitat per part de KAPTIVA SPORTS SL, de tot el contingut d’aquestes, així com dels serveis o productes que es puguin enllaçar.

PREUS

Els preus especificats a la pàgina són vigents, estan especificats amb IVA inclòs. Els preus són actuals en el moment de la seva publicació i no es modificaran per KAPTIVA SPORTS SL.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL DE LA WEB

KAPTIVA SPORTS SL ostenta la titularidad d’aquesta web. Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial que hi ha a la web estan legalment registrats i reservats, de manera que l’accés a la pàgina o la seva utilització per part de l’usuari no ha de considerar-se com l’atorgament de cap llicencia d’ús o dret sobre qualsevol actiu d’aquesta. Els usuaris de la pàgina web sols podran fer un ús privat, personal o pofessional dels continguts de la pàgina i queda totalment prohibit la utilització de la pàgina web o algun dels seus elements, amb fins comercials o il·lícits.

Està prohibit qualsevol acte de reproducció, modificació, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de KAPTIVA SPORTS SL. Els noms comercials, marques o signes distintius que ostenta la web estan registrats i protegits per Llei.

KAPTIVA SPORTS SL no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús de la pàgina per part de tercers i podrà exercir totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIÓ DE LA PÀGINA WEB

KAPTIVA SPORTS SL es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la web site, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per aquest motiu.

INDICACIONS SOBRE ASPECTES TÈCNICS

KAPTIVA SPORTS SL no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o fallos en els equips informàtics que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, així com els danys que es puguin causar a terceres persones per mitjà d’intromissions il·legítimes fora del control de KAPTIVA SPORTS SL.

KAPTIVA SPORTS SL també s’exonera de tota responsabilitat davant danys o perjudicis que pugui patir l’usuari a conseqüència dels errors, els defectes i les omissions en la informació que KAPTIVA SPORTS SL facilita quan procedeixi de fonts alienes.

Kaptiva Sports SL no garanteix l’abssència de virus i altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents  electrònics o en els fitxers dels usuariis d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers i,  per tant, no es responsabilitza dels perjudicis que es puguin produir per aquests causes

NAVEGACIÓ WEB (COOKIES)

Veure la política de cookies de la web.